Website Privacy Verklaring - General Data Protection Regulation (GDPR)

Rita Susebeek, gevestigd aan Rembrandtlaan 112, 7242 DE Lochem (NL), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Rita Susebeek
Rembrandtlaan 112
7242 DE Lochem
the Netherlands
T: 0575 254 776
E:   r.susebeek@planet.nl
W : www.ritasusebeek.nl


Persoonsgegevens die verwerkt worden:

Rita Susebeek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt  in correspondentie en telefonisch.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden:

Deze website verzamelt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

 

Rita Susebeek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om uw vraag te kunnen beantwoorden en/of uw verzoek uit te kunnen voeren.
 
Geautomatiseerde besluitvorming:

Deze website maakt geen gebruik van zgn. geautomatiseerde verwerkingen.

 

Er wordt gebruikgemaakt van de volgende computerprogramma's of -systemen:
  • Eigen Computer: om met u in contact te kunnen treden. Als u contact opneemt via de mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de computer van Rita Susebeek.
  • Website security: Akeeka Admin Tools Pro: om deze website optimaal te beveiligen.
  • Whirlwind: Deze website worden gehost bij Whirlwind. Gegevens die achterlaten worden op de website zijn op de servers van Whirlwind opgeslagen .

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard:

Uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra de correspondentie beëindigd is zullen al uw gegevens worden verwijderen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Rita Susebeek verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting.Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruiken:

Deze website maakt alleen gebruikt van technische en functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.Uw rechten gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rita Susebeek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Rita Susebeek: r.susebeek@planet.nl – zie ook ‘Contactformulier’ op de website
Rita reageren zo snel mogelijk (binnen vier weken) op uw verzoek. Rita Susebeek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl.Hoe de persoonsgegevens beveiligd worden:

Rita Susebeek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hiervoor wordt o.a. gebruikt gemaakt van Akeeba Admin Tools Pro (beveiliging website), een betrouwbaar SSL Certificaat en de tweestapsverificatie in het account.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Rita Susebeek: r.susebeek@planet.nl – zie ook ‘Contactformulier’ op de website.

 

De privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28 januari 2019

 

Image

Rita Susebeek - Geen Dag Zonder Potlood